Creative Commons License Foxbond's Repo

/** (c) 2012 Michał (Foxbond) Chraniuk */
#include <iostream>

using namespace std;

void sprCzyPunktNalezyDoProstej(void){
	float x,y, a,b;
  
  cout << "Podaj wspolczynniki a i b"<<endl;
  cin >> a >> b;
  cout << "Podaj wspolrzedne punktu ktory chcesz sprawdzic (x,y)"<<endl;
  cin >> x >> y;
  
  if (a*x+b == y) {
		cout << "Punkt nalezy do prostej"<<endl;
  }else {
		cout << "Punkt nie należy do prostej"<<endl;
  }

	system("pause");
	return;
}

void sprCzyProsteSiePrzecinaja(void){
	float x,y, a,b,a2,b2;
  
  cout << "Podaj wspolczynniki jednej prostej (a i b)"<<endl;
  cin >> a >> b;
  cout << "Podaj drugiej prostej (a2i b2)"<<endl;
  cin >> a2 >> b2;
  
  
  x = (b - b2)/(a2 - a);
  y = (a2 * b - b2 * a) / (a2 - a); 
  
  cout << "Wspolrzedne punktu przeciecia to: ("<<x<<","<<y<<")"<<endl;

	system("pause");
	return;
}

void sprCzyTrojkatJestProstokatny(void){
	int a,b,c,d;
	cout << "Podaj dlugosci ramion trojkata"<<endl;
  cin >> a;
  cin >> b;
  cin >> c;
  
  if (a>b){
		if(a>c){
			d=(b*b)+(c*c)-(a*a);
		}else{ 
			d=(b*b)+(a*a)-(c*c); 
		}
	}else {
		if (b>c){ 
			d=(a*a)+(c*c)-(b*b);
		} else {
			d=(b*b)+(a*a)-(c*c); 
		}
	}
  
  if (d==0) { cout << "\nTrojkat jest prostokatny"<<endl; }
  else { cout << "\nTrojkat nie jest prostokatny"<<endl; }

	system("pause");
	return;
}

void narysujChoinke(void){

	cout << "  *  \n  ***  \n ***** \n ******* \n*********"<<endl;

	system("pause");
	return;
}

int main (){

	int wybor=10;


	do {
		system("cls");
		cout << "Wybierz polecenie:\n0. Zakoncz program\n1. Sprawdz czy punkt nalezy do prostej\n2. Sprawdz czy proste sie przecinaja\n3. Sprawdz czy trojkat jest prostokatny\n4. Narysuj choinke!\n";
		cin >> wybor;
		system("cls");
		if (wybor == 1){
			sprCzyPunktNalezyDoProstej();
		}else if (wybor == 2){
			sprCzyProsteSiePrzecinaja();
		}else if (wybor == 3){
			sprCzyTrojkatJestProstokatny();
		}else if (wybor == 4){
			narysujChoinke();
		}

		
	}while(wybor != 0);


	return 0;
}

> Back