Creative Commons License Foxbond's Repo

/** (c) 2012 Michał (Foxbond) Chraniuk */
#include <stdio.h>
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;
  main()
  {
   FILE *stream;
   system("PAUSE");

   stream = fopen("USB001:", "w");
   fprintf(stream, "a line of text\n");
   fclose(stream);
   system("PAUSE");
   
   FILE *stdprn;
stdprn = fopen("USB001:","wb");
fprintf(stdprn,"From Windows: Test test test\f");
fclose(stdprn);
system("PAUSE");
FILE *fptr;
fptr = fopen("USB001:", "w");
fputs("olololol", fptr); 
fclose(fptr);

system("PAUSE");
FILE * p_print; // handler dla struktury FILE reprezentującej drukarke
p_print = fopen( "USB001:","w" ); // otwieramy porcik
fprintf( p_print, "wysylamy co tam chcemy" );
fclose( p_print ); // zamykamy port drukarki

system("PAUSE");
/*
filebuf fb( "prn:" ); // przypisujesz strumień do portu drukarki
fb << "wysyłasz co tam chcesz by się wydrukowało tak jak do cout";
fb.flush(); // flush() wywołujesz, by wszystko co pozostało w buforze zostało natychmiast wysłane do drukarki

system("PAUSE");
*/
std::ofstream printer;
printer.open("USB001");
printer << "TEST";
printer.close();

system("PAUSE");

ofstream prn;
prn.open("USB001:");
cout << "Hello World!" << endl;
prn << "Hello World!" << endl;
prn.close();system("PAUSE");
return 0;
  }
	

> Back