Creative Commons License Foxbond's Repo

/** (c) 2012 Michał (Foxbond) Chraniuk */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main( int argc, char *argv[ ] )
{  
  FILE *fptr;
char string[81];
if (argc != 2)
{ printf("\n Wywołanie z argumentem nazwa_pliku");
exit(1);   }
if ( (fptr = fopen(argv[1], "r")) == NULL)
{ printf("\n Nie można otworzyć pliku: %s.", argv[1]);
exit(1);   }
while( fgets(string, 80, fptr) != NULL ) // czytaj łańcuch
{ fputs(string, stdprn);       // wyślij do drukarki
putc('\r', stdprn);        // ze znakiem ENTER   }
fclose(fptr);
return 0;
}

> Back