Creative Commons License Foxbond's Repo

/** (c) 2012 Michał (Foxbond) Chraniuk */
#include <iostream>
using namespace std;

int opt = 0;

void hanoi(int n, char A, char B, char C){
  // przekłada n krążków z A korzystając z B na C
  if (n > 0)
  {
    hanoi(n-1, A, C, B);
    //cout << A << " -> " << C << endl;
	++opt;
    hanoi(n-1, B, A, C);
  }
}
 
int main(int argc, char *argv[]){
	int many = 0;
	cout << "Podaj liczbe krazkow:";
	cin >> many;
	hanoi(many, 'A', 'B', 'C');
	cout <<"\nLiczba krokow: "<<opt<<"\n";
	system("PAUSE");
	return 0;
}

> Back