Creative Commons License Foxbond's Repo

/** (c) 2012 Wojtek Kotwicki */
#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <windows.h>

using namespace std;
int main(){
    int tryb,x,y;
    int pianinko,dl,wys;
    int ilosc_melodii, st1, krok1, kon1, dl1, ile, st2, krok2, kon2, dl2, st3, krok3, kon3, dl3, st4, krok4, kon4, dl4, st5, krok5, kon5, dl5;
    long int pianinkox[10000];
    bool sux,czy;
    sux=0;
    SetConsoleTitle("Pianino - PC Speaker");
    while(true){
    cout <<"Witam serdecznie, prosze wybrac tryb.\nAby wyjsc uzyj ESC.\n";
    cout <<"\n1. 'Pianinko'\n";
    cout <<"\n2. Dzwiek\n";
    cout <<"\n3. Kompozytor prostych melodii\n";
    cout <<"\n4. Nagrywanie dzwieku\n";
    cout <<"\n5. Odsluchaj nagranie\n";
    cout <<"\n6. Skasuj nagranie\n";
    cout <<"\n\nTip: Zaleca sie skasowanie nagrania przed kolejnym nagraniem\n";
    cout <<"\nUWAGA!!! Aplikacja wymaga PC Speakera.\n";
    tryb = getch();
    if(tryb==52){
         system("cls");
         cout<<"Nagrywanie dzwieku. Najpierw wprowadz roznice miedzy dzwiekami.\nZalecana wartosc okolo 10.\n";
         cin>>wys;
         system("cls");
         cout<<"Teraz wprowadz dlugosc dzwiekow.\n";
         cin>>dl;
         system("cls");
         cout<<"Aby wydawac dzwieki naciskaj dowolne klawisze ze znakami.\nNacisniecie ESC wychodzi do menu.\n\nRoznica: "<<wys<<"\nDlugosc: "<<dl<<"\n\n\nUWAGA!!! Jesli nie ma dzwieku, a masz PC Speaker, sprobuj ustawic inna roznice.\nNagrywanie...\n";
         for(int i=0;i<10001;i++){
         while(sux!=1){
         pianinkox[i] = getch();
         if(pianinkox[i] == 96){
               Beep(37,dl);} 
                     else if(pianinkox[i] == 49 ){
               Beep(37+wys,dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 50 ){
               Beep(37+(wys*2),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 51 ){
               Beep(37+(wys*3),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 52 ){
               Beep(37+(wys*4),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 53 ){
               Beep(37+(wys*5),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 54 ){
               Beep(37+(wys*6),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 55 ){
               Beep(37+(wys*7),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 56 ){
               Beep(37+(wys*8),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 57 ){
               Beep(37+(wys*9),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 48 ){
               Beep(37+(wys*10),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 45 ){
               Beep(37+(wys*11),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 61 ){
               Beep(37+(wys*12),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 113 ){
               Beep(37+(wys*13),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 119 ){
               Beep(37+(wys*14),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 101 ){
               Beep(37+(wys*15),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 114 ){
               Beep(37+(wys*16),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 116 ){
               Beep(37+(wys*17),dl);}      
                     else if(pianinkox[i] == 121 ){
               Beep(37+(wys*18),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 117 ){
               Beep(37+(wys*19),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 105 ){
               Beep(37+(wys*20),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 111 ){
               Beep(37+(wys*21),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 112 ){
               Beep(37+(wys*22),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 91 ){
               Beep(37+(wys*23),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 93 ){
               Beep(37+(wys*24),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 97 ){
               Beep(37+(wys*25),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 115 ){
               Beep(37+(wys*26),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 100 ){
               Beep(37+(wys*27),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 102 ){
               Beep(37+(wys*28),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 103 ){
               Beep(37+(wys*29),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 104 ){
               Beep(37+(wys*30),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 106 ){
               Beep(37+(wys*31),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 107 ){
               Beep(37+(wys*32),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 108 ){
               Beep(37+(wys*33),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 59 ){
               Beep(37+(wys*34),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 39 ){
               Beep(37+(wys*35),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 92 ){
               Beep(37+(wys*36),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 122 ){
               Beep(37+(wys*37),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 120 ){
               Beep(37+(wys*38),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 99 ){
               Beep(37+(wys*39),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 118 ){
               Beep(37+(wys*40),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 98 ){
               Beep(37+(wys*41),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 110 ){
               Beep(37+(wys*42),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 109 ){
               Beep(37+(wys*43),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 44 ){
               Beep(37+(wys*44),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 46 ){
               Beep(37+(wys*45),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 47 ){
               Beep(37+(wys*46),dl);}else if(pianinkox[i] == 27 ){sux=1;}
               i++;}}sux=0;czy=1;}
               else if(tryb==53){
                  if(czy!=1){sux=1;}
                  for(int i=0;i<10001;i++){
         while(sux!=1){
         if(pianinkox[i] == 96){
               Beep(37,dl);} 
                     else if(pianinkox[i] == 49 ){
               Beep(37+wys,dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 50 ){
               Beep(37+(wys*2),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 51 ){
               Beep(37+(wys*3),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 52 ){
               Beep(37+(wys*4),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 53 ){
               Beep(37+(wys*5),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 54 ){
               Beep(37+(wys*6),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 55 ){
               Beep(37+(wys*7),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 56 ){
               Beep(37+(wys*8),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 57 ){
               Beep(37+(wys*9),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 48 ){
               Beep(37+(wys*10),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 45 ){
               Beep(37+(wys*11),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 61 ){
               Beep(37+(wys*12),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 113 ){
               Beep(37+(wys*13),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 119 ){
               Beep(37+(wys*14),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 101 ){
               Beep(37+(wys*15),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 114 ){
               Beep(37+(wys*16),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 116 ){
               Beep(37+(wys*17),dl);}      
                     else if(pianinkox[i] == 121 ){
               Beep(37+(wys*18),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 117 ){
               Beep(37+(wys*19),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 105 ){
               Beep(37+(wys*20),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 111 ){
               Beep(37+(wys*21),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 112 ){
               Beep(37+(wys*22),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 91 ){
               Beep(37+(wys*23),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 93 ){
               Beep(37+(wys*24),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 97 ){
               Beep(37+(wys*25),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 115 ){
               Beep(37+(wys*26),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 100 ){
               Beep(37+(wys*27),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 102 ){
               Beep(37+(wys*28),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 103 ){
               Beep(37+(wys*29),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 104 ){
               Beep(37+(wys*30),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 106 ){
               Beep(37+(wys*31),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 107 ){
               Beep(37+(wys*32),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 108 ){
               Beep(37+(wys*33),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 59 ){
               Beep(37+(wys*34),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 39 ){
               Beep(37+(wys*35),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 92 ){
               Beep(37+(wys*36),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 122 ){
               Beep(37+(wys*37),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 120 ){
               Beep(37+(wys*38),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 99 ){
               Beep(37+(wys*39),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 118 ){
               Beep(37+(wys*40),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 98 ){
               Beep(37+(wys*41),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 110 ){
               Beep(37+(wys*42),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 109 ){
               Beep(37+(wys*43),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 44 ){
               Beep(37+(wys*44),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 46 ){
               Beep(37+(wys*45),dl);}
                     else if(pianinkox[i] == 47 ){
               Beep(37+(wys*46),dl);}else if(pianinkox[i] == 27 ){sux=1;}
               i++;}}sux=0;
                  }
    else if(tryb==54){
      for(int i=0;i<1001;i++){
      pianinkox[i]=27;i++;}
    }else if(tryb==49){
         system("cls");
         pianinko =0;
         cout<<"Witamy w 'pianinku'. Najpierw wprowadz roznice miedzy dzwiekami.\nZalecana wartosc okolo 10.\n";
         cin>>wys;
         system("cls");
         cout<<"Teraz wprowadz dlugosc dzwiekow.\n";
         cin>>dl;
         system("cls");
         cout<<"Aby wydawac dzwieki naciskaj dowolne klawisze ze znakami.\nNacisniecie ESC wychodzi do menu.\n\nRoznica: "<<wys<<"\nDlugosc: "<<dl<<"\n\n\nUWAGA!!! Jesli nie ma dzwieku, a masz PC Speaker, sprobuj ustawic inna roznice.\n";
         while(pianinko!=27){
         pianinko = getch();
         if(pianinko == 96){
               Beep(37,dl);} 
                     else if(pianinko == 49 ){
               Beep(37+wys,dl);}
                     else if(pianinko == 50 ){
               Beep(37+(wys*2),dl);}
                     else if(pianinko == 51 ){
               Beep(37+(wys*3),dl);}
                     else if(pianinko == 52 ){
               Beep(37+(wys*4),dl);}
                     else if(pianinko == 53 ){
               Beep(37+(wys*5),dl);}
                     else if(pianinko == 54 ){
               Beep(37+(wys*6),dl);}
                     else if(pianinko == 55 ){
               Beep(37+(wys*7),dl);}
                     else if(pianinko == 56 ){
               Beep(37+(wys*8),dl);}
                     else if(pianinko == 57 ){
               Beep(37+(wys*9),dl);}
                     else if(pianinko == 48 ){
               Beep(37+(wys*10),dl);}
                     else if(pianinko == 45 ){
               Beep(37+(wys*11),dl);}
                     else if(pianinko == 61 ){
               Beep(37+(wys*12),dl);}
                     else if(pianinko == 113 ){
               Beep(37+(wys*13),dl);}
                     else if(pianinko == 119 ){
               Beep(37+(wys*14),dl);}
                     else if(pianinko == 101 ){
               Beep(37+(wys*15),dl);}
                     else if(pianinko == 114 ){
               Beep(37+(wys*16),dl);}
                     else if(pianinko == 116 ){
               Beep(37+(wys*17),dl);}      
                     else if(pianinko == 121 ){
               Beep(37+(wys*18),dl);}
                     else if(pianinko == 117 ){
               Beep(37+(wys*19),dl);}
                     else if(pianinko == 105 ){
               Beep(37+(wys*20),dl);}
                     else if(pianinko == 111 ){
               Beep(37+(wys*21),dl);}
                     else if(pianinko == 112 ){
               Beep(37+(wys*22),dl);}
                     else if(pianinko == 91 ){
               Beep(37+(wys*23),dl);}
                     else if(pianinko == 93 ){
               Beep(37+(wys*24),dl);}
                     else if(pianinko == 97 ){
               Beep(37+(wys*25),dl);}
                     else if(pianinko == 115 ){
               Beep(37+(wys*26),dl);}
                     else if(pianinko == 100 ){
               Beep(37+(wys*27),dl);}
                     else if(pianinko == 102 ){
               Beep(37+(wys*28),dl);}
                     else if(pianinko == 103 ){
               Beep(37+(wys*29),dl);}
                     else if(pianinko == 104 ){
               Beep(37+(wys*30),dl);}
                     else if(pianinko == 106 ){
               Beep(37+(wys*31),dl);}
                     else if(pianinko == 107 ){
               Beep(37+(wys*32),dl);}
                     else if(pianinko == 108 ){
               Beep(37+(wys*33),dl);}
                     else if(pianinko == 59 ){
               Beep(37+(wys*34),dl);}
                     else if(pianinko == 39 ){
               Beep(37+(wys*35),dl);}
                     else if(pianinko == 92 ){
               Beep(37+(wys*36),dl);}
                     else if(pianinko == 122 ){
               Beep(37+(wys*37),dl);}
                     else if(pianinko == 120 ){
               Beep(37+(wys*38),dl);}
                     else if(pianinko == 99 ){
               Beep(37+(wys*39),dl);}
                     else if(pianinko == 118 ){
               Beep(37+(wys*40),dl);}
                     else if(pianinko == 98 ){
               Beep(37+(wys*41),dl);}
                     else if(pianinko == 110 ){
               Beep(37+(wys*42),dl);}
                     else if(pianinko == 109 ){
               Beep(37+(wys*43),dl);}
                     else if(pianinko == 44 ){
               Beep(37+(wys*44),dl);}
                     else if(pianinko == 46 ){
               Beep(37+(wys*45),dl);}
                     else if(pianinko == 47 ){
               Beep(37+(wys*46),dl);}}}
               else if(tryb==50){
         system("cls");
         cout <<"Podaj wysokosc dzwieku, minimum 37.\n";
         cin >>y;
         system("cls");
         cout <<"Podaj dlugosc dzwieku.\n";
         cin >>x;
         Beep(y,x);
         system("pause");}else if(tryb==27){break;}
         else if(tryb==51){
            system("cls");
            cout<<"Ile melodii chcesz polaczyc? (1-5)";
            ilosc_melodii = getch();
            system("cls");
            if(ilosc_melodii==49){
            system("cls");
            cout<<"1.\n";
            cout<<"Podaj wysokosc startowa (nie mniej niz 37).\n";
            cin>>st1;
            system("cls");
            cout<<"1.\n";
            cout<<"Podaj wysokosc koncowa.\n";
            cin>>kon1;
            system("cls");
            cout<<"1.\n";
            cout<<"Podaj roznice miedzy dzwiekami.\n";
            cin>>krok1;
            system("cls");
            cout<<"1.\n";
            cout<<"Podaj dlugosc poszczegolnych dzwiekow.\n";
            cin>>dl1;
            system("cls");
            cout<<"Oto twoja melodia.\n";
            ile=0;
            if(st1<kon1){
            for(int i=st1;i<kon1+1;i=i+krok1){
                Beep(st1+(krok1*ile),dl1);
                ile++;
                }}else if(st1>kon1){
                   for(int i=kon1;i<st1+1;i=i+krok1){
                Beep(st1-(krok1*ile),dl1);
                ile++;
                }}
            system("pause");}
            else if(ilosc_melodii==50){
              system("cls");
            cout<<"1.\n";
            cout<<"Podaj wysokosc startowa (nie mniej niz 37).\n";
            cin>>st1;
            system("cls");
            cout<<"1.\n";
            cout<<"Podaj wysokosc koncowa.\n";
            cin>>kon1;
            system("cls");
            cout<<"1.\n";
            cout<<"Podaj roznice miedzy dzwiekami.\n";
            cin>>krok1;
            system("cls");
            cout<<"1.\n";
            cout<<"Podaj dlugosc poszczegolnych dzwiekow.\n";
            cin>>dl1;
            system("cls");
            cout<<"2.\n";
            cout<<"Podaj wysokosc startowa (nie mniej niz 37).\n";
            cin>>st2;
            system("cls");
            cout<<"2.\n";
            cout<<"Podaj wysokosc koncowa.\n";
            cin>>kon2;
            system("cls");
            cout<<"2.\n";
            cout<<"Podaj roznice miedzy dzwiekami.\n";
            cin>>krok2;
            system("cls");
            cout<<"2.\n";
            cout<<"Podaj dlugosc poszczegolnych dzwiekow.\n";
            cin>>dl2;
            system("cls");
            cout<<"Oto twoja melodia.\n";
            ile=0;
            if(st1<kon1){
            for(int i=st1;i<kon1+1;i=i+krok1){
                Beep(st1+(krok1*ile),dl1);
                ile++;
                }ile=0;}else if(st1>kon1){
                       for(int i=kon1;i<st1+1;i=i+krok1){
                Beep(st1-(krok1*ile),dl1);
                ile++;
                }ile=0;}
                if(st2<kon2){
                      for(int i=st2;i<kon2+1;i=i+krok2){
                Beep(st2+(krok2*ile),dl2);
                ile++;
                }}else if(st2>kon2){
                     for(int i=kon2;i<st2+1;i=i+krok2){
                Beep(st2-(krok2*ile),dl2);
                ile++;
                }}
            system("pause");
              }else if(ilosc_melodii==51){
                 cout<<"1.\n";
            cout<<"Podaj wysokosc startowa (nie mniej niz 37).\n";
            cin>>st1;
            system("cls");
            cout<<"1.\n";
            cout<<"Podaj wysokosc koncowa.\n";
            cin>>kon1;
            system("cls");
            cout<<"1.\n";
            cout<<"Podaj roznice miedzy dzwiekami.\n";
            cin>>krok1;
            cout<<"1.\n";
            cout<<"Podaj dlugosc poszczegolnych dzwiekow.\n";
            cin>>dl1;
            system("cls");
            cout<<"2.";
            cout<<"Podaj wysokosc startowa (nie mniej niz 37).\n";
            cin>>st2;
            system("cls");
            cout<<"2.\n";
            cout<<"Podaj wysokosc koncowa.\n";
            cin>>kon2;
            system("cls");
            cout<<"2.\n";
            cout<<"Podaj roznice miedzy dzwiekami.\n";
            cin>>krok2;
            system("cls");
            cout<<"2.\n";
            cout<<"Podaj dlugosc poszczegolnych dzwiekow.\n";
            cin>>dl2;
            system("cls");
            cout<<"3.\n";
            cout<<"Podaj wysokosc startowa (nie mniej niz 37).\n";
            cin>>st3;
            system("cls");
            cout<<"3.\n";
            cout<<"Podaj wysokosc koncowa.\n";
            cin>>kon3;
            system("cls");
            cout<<"3.\n";
            cout<<"Podaj roznice miedzy dzwiekami.\n";
            cin>>krok3;
            system("cls");
            cout<<"3.\n";
            cout<<"Podaj dlugosc poszczegolnych dzwiekow.\n";
            cin>>dl3;
            system("cls");
            cout<<"Oto twoja melodia.\n";
            ile=0;
            if(st1<kon1){
            for(int i=st1;i<kon1+1;i=i+krok1){
                Beep(st1+(krok1*ile),dl1);
                ile++;
                }ile=0;}else if(st1>kon1){
                      for(int i=kon1;i<st1+1;i=i+krok1){
                Beep(st1-(krok1*ile),dl1);
                ile++;
                }ile=0;
                      }
                if(st2<kon2){
                for(int i=st2;i<kon2+1;i=i+krok2){
                Beep(st2+(krok2*ile),dl2);
                ile++;
                }ile=0;}else if(st2>kon2){
                       for(int i=kon2;i<st2+1;i=i+krok2){
                Beep(st2-(krok2*ile),dl2);
                ile++;}ile=0;}
                if(st3<kon3){
                for(int i=st3;i<kon3+1;i=i+krok3){
                Beep(st3+(krok3*ile),dl3);
                ile++;
                }}else if(st3>kon3){
                                   for(int i=kon3;i<st3+1;i=i+krok3){
                Beep(st3-(krok3*ile),dl3);
                ile++;
                }}
            system("pause");
                 }else if(ilosc_melodii==52){
                                     cout<<"1.\n";
            cout<<"Podaj wysokosc startowa (nie mniej niz 37).\n";
            cin>>st1;
            system("cls");
            cout<<"1.\n";
            cout<<"Podaj wysokosc koncowa.\n";
            cin>>kon1;
            system("cls");
            cout<<"1.\n";
            cout<<"Podaj roznice miedzy dzwiekami.\n";
            cin>>krok1;
            system("cls");
            cout<<"1.\n";
            cout<<"Podaj dlugosc poszczegolnych dzwiekow.\n";
            cin>>dl1;
            system("cls");
            cout<<"2.\n";
            cout<<"Podaj wysokosc startowa (nie mniej niz 37).\n";
            cin>>st2;
            system("cls");
            cout<<"2.\n";
            cout<<"Podaj wysokosc koncowa.\n";
            cin>>kon2;
            system("cls");
            cout<<"2.\n";
            cout<<"Podaj roznice miedzy dzwiekami.\n";
            cin>>krok2;
            system("cls");
            cout<<"2.\n";
            cout<<"Podaj dlugosc poszczegolnych dzwiekow.\n";
            cin>>dl2;
            system("cls");
            cout<<"3.\n";
            cout<<"Podaj wysokosc startowa (nie mniej niz 37).\n";
            cin>>st3;
            system("cls");
            cout<<"3.\n";
            cout<<"Podaj wysokosc koncowa.\n";
            cin>>kon3;
            system("cls");
            cout<<"3.\n";
            cout<<"Podaj roznice miedzy dzwiekami.\n";
            cin>>krok3;
            system("cls");
            cout<<"3.\n";
            cout<<"Podaj dlugosc poszczegolnych dzwiekow.\n";
            cin>>dl3;
            system("cls");
                       cout<<"4.\n";
            cout<<"Podaj wysokosc startowa (nie mniej niz 37).\n";
            cin>>st4;
            system("cls");
            cout<<"4.\n";
            cout<<"Podaj wysokosc koncowa.\n";
            cin>>kon4;
            system("cls");
            cout<<"4.\n";
            cout<<"Podaj roznice miedzy dzwiekami.\n";
            cin>>krok4;
            system("cls");
            cout<<"4.\n";
            cout<<"Podaj dlugosc poszczegolnych dzwiekow.\n";
            cin>>dl4;
            system("cls");
            cout<<"Oto twoja melodia.\n";
            ile=0;
            if(st1<kon1){
            for(int i=st1;i<kon1+1;i=i+krok1){
                Beep(st1+(krok1*ile),dl1);
                ile++;
                }ile=0;}else if(st1>kon1){
                      for(int i=kon1;i<st1+1;i=i+krok1){
                Beep(st1-(krok1*ile),dl1);
                ile++;
                }ile=0;}
                if(st2<kon2){
                for(int i=st2;i<kon2+1;i=i+krok2){
                Beep(st2+(krok2*ile),dl2);
                ile++;
                }ile=0;}else if(st2>kon2){
                      for(int i=kon2;i<st2+1;i=i+krok2){
                Beep(st2-(krok2*ile),dl2);
                ile++;
                }ile=0;}
                if(st3<kon3){
                for(int i=st3;i<kon3+1;i=i+krok3){
                Beep(st3+(krok3*ile),dl3);
                ile++;
                }ile=0;}else if(st3>kon3){
                      for(int i=kon3;i<st3+1;i=i+krok3){
                Beep(st3-(krok3*ile),dl3);
                ile++;
                }ile=0;}
                if(st4<kon4){
                for(int i=st4;i<kon4+1;i=i+krok4){
                Beep(st4+(krok4*ile),dl4);
                ile++;}}else if(st4>kon4){
                      for(int i=kon4;i<st4+1;i=i+krok4){
                Beep(st4-(krok4*ile),dl4);
                ile++;}
                }
                    system("pause");
                    }else if(ilosc_melodii==53){
                                                 cout<<"1.\n";
            cout<<"Podaj wysokosc startowa (nie mniej niz 37).\n";
            cin>>st1;
            system("cls");
            cout<<"1.\n";
            cout<<"Podaj wysokosc koncowa.\n";
            cin>>kon1;
            system("cls");
            cout<<"1.\n";
            cout<<"Podaj roznice miedzy dzwiekami.\n";
            cin>>krok1;
            system("cls");
            cout<<"1.\n";
            cout<<"Podaj dlugosc poszczegolnych dzwiekow.\n";
            cin>>dl1;
            system("cls");
            cout<<"2.\n";
            cout<<"Podaj wysokosc startowa (nie mniej niz 37).\n";
            cin>>st2;
            system("cls");
            cout<<"2.\n";
            cout<<"Podaj wysokosc koncowa.\n";
            cin>>kon2;
            system("cls");
            cout<<"2.\n";
            cout<<"Podaj roznice miedzy dzwiekami.\n";
            cin>>krok2;
            system("cls");
            cout<<"2.\n";
            cout<<"Podaj dlugosc poszczegolnych dzwiekow.\n";
            cin>>dl2;
            system("cls");
            cout<<"3.\n";
            cout<<"Podaj wysokosc startowa (nie mniej niz 37).\n";
            cin>>st3;
            system("cls");
            cout<<"3.\n";
            cout<<"Podaj wysokosc koncowa.\n";
            cin>>kon3;
            system("cls");
            cout<<"3.\n";
            cout<<"Podaj roznice miedzy dzwiekami.\n";
            cin>>krok3;
            system("cls");
            cout<<"3.\n";
            cout<<"Podaj dlugosc poszczegolnych dzwiekow.\n";
            cin>>dl3;
            system("cls");
                       cout<<"4.\n";
            cout<<"Podaj wysokosc startowa (nie mniej niz 37).\n";
            cin>>st4;
            system("cls");
            cout<<"4.\n";
            cout<<"Podaj wysokosc koncowa.\n";
            cin>>kon4;
            system("cls");
            cout<<"4.\n";
            cout<<"Podaj roznice miedzy dzwiekami.\n";
            cin>>krok4;
            system("cls");
            cout<<"4.\n";
            cout<<"Podaj dlugosc poszczegolnych dzwiekow.\n";
            cin>>dl4;
            system("cls");
                                                  cout<<"5.\n";
            cout<<"Podaj wysokosc startowa (nie mniej niz 37).\n";
            cin>>st5;
            system("cls");
            cout<<"5.\n";
            cout<<"Podaj wysokosc koncowa.\n";
            cin>>kon5;
            system("cls");
            cout<<"5.\n";
            cout<<"Podaj roznice miedzy dzwiekami.\n";
            cin>>krok5;
            system("cls");
            cout<<"5.\n";
            cout<<"Podaj dlugosc poszczegolnych dzwiekow.\n";
            cin>>dl5;
            system("cls");
            cout<<"Oto twoja melodia.\n";
            ile=0;
            if(st1<kon1){
            for(int i=st1;i<kon1+1;i=i+krok1){
                Beep(st1+(krok1*ile),dl1);
                ile++;
                }ile=0;}else if(st1>kon1){
                      for(int i=kon1;i<st1+1;i=i+krok1){
                Beep(st1-(krok1*ile),dl1);
                ile++;
                }ile=0;}
                if(st2<kon2){
                for(int i=st2;i<kon2+1;i=i+krok2){
                Beep(st2+(krok2*ile),dl2);
                ile++;
                }ile=0;}else if(st2>kon2){
                      for(int i=kon2;i<st2+1;i=i+krok2){
                Beep(st2-(krok2*ile),dl2);
                ile++;
                }ile=0;}
                if(st3<kon3){
                for(int i=st3;i<kon3+1;i=i+krok3){
                Beep(st3+(krok3*ile),dl3);
                ile++;
                }ile=0;}else if(st3>kon3){
                      for(int i=kon3;i<st3+1;i=i+krok3){
                Beep(st3-(krok3*ile),dl3);
                ile++;
                }ile=0;}
                if(st4<kon4){
                for(int i=st4;i<kon4+1;i=i+krok4){
                Beep(st4+(krok4*ile),dl4);
                ile++;
                }ile=0;}else if(st4>kon4){
                      for(int i=kon4;i<st4+1;i=i+krok4){
                Beep(st4-(krok4*ile),dl4);
                ile++;
                }ile=0;}
                if(st5<kon5){
                for(int i=st5;i<kon5+1;i=i+krok5){
                Beep(st5+(krok5*ile),dl5);
                ile++;}}else if(st5>kon5){
                      for(int i=kon5;i<st5+1;i=i+krok5){
                Beep(st5-(krok5*ile),dl5);
                ile++;}
                }
                    system("pause");
                       }
            }
         system("cls");
         }
    }

> Back