Creative Commons License Foxbond's Repo

/** (c) 2012 Michał (Foxbond) Chraniuk */
#include <iostream>
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[]) {
  
  float x,y, a,b,a2,b2;
  
  cout << "Podaj wspolczynniki jednej prostej (a i b)"<<endl;
  cin >> a >> b;
  cout << "Podaj drugiej prostej (a2i b2)"<<endl;
  cin >> a2 >> b2;
  
  
  x = (b - b2)/(a2 - a);
  y = (a2 * b - b2 * a) / (a2 - a); 
  
  cout << "Wspolrzedne punktu przeciecia to: ("<<x<<","<<y<<")"<<endl;
  
  system("Pause"); return 1; }

> Back