Creative Commons License Foxbond's Repo

/** (c) 2013 Michał (Foxbond) Chraniuk */
#include <iostream>


using namespace std;

float func (int n){
	
	if (n == -1){
	  return 0;
	}else if (n == 0 || n == 1){
	  return 1;
	}else if ((n % 2) == 0){
	  return func(n/4)+1;
	}else if ((n % 2) == 1){
	  return func(3*n+1)+1;
	}
}


int main (){
	
	unsigned int n=1;
	float wynik;
	
	//było napisane "standardowe wejście, może chodziło o odczyt a'la  cmd:>program.exe 2   (gdzie 2 to n)
	//ja wczytam po prostu w programie
	
	cout << "Podaj n:";
	cin >> n;
	
	wynik = func(n);
	
	
	//tak samo możliwe, że powinno zwracac sama liczbe bez tekstu
	cout << "Wynik to: " << wynik;
	
	cout << endl;
	system("pause");
	return 0;
}

> Back