Creative Commons License Foxbond's Repo

/** (c) 2012 Michał (Foxbond) Chraniuk */
#include <iostream>


using namespace std;

int main (){

	int liczby[10];
	int wstaw;

	cout << "Podaj 10 liczb do posortowania: ";

	for (int i=0;i<10;i++){
		cin >> liczby[i];
	}

	int i = 0; 
	int n = 10;
	while (i < n) {
		int j = i; 
		int pom = liczby[i];
		while (j>0 && liczby[j-1]>pom) {
			liczby[j] = liczby[j-1];
			j = j - 1;
		}
		liczby[j] = pom;
		i = i+1;
	}

	system("cls");
	cout << "Podaj liczbe do wstawienia:";
	cin >> wstaw;

	int poz=0;
	for (int i=0;i<10;i++){
		if (liczby[i]>wstaw){
			break;
		}
		poz++;
	}

	system("cls");
	cout << "Liczba " << wstaw << " powinna sie znalezc na miejscu " << poz+1 << "\nPosortowany ciag:\n";


	for (int i=0;i<10;i++){
		cout << liczby[i] << "\n";
	}

	system("pause");
	return 0;
}

> Back