Creative Commons License Foxbond's Repo

/** (c) 2013 Michał (Foxbond) Chraniuk */
#include <iostream>

using namespace std;


int main (){
	
	int tab[11][11];
	int a,b,x,y,z;
	
	for (int i=1;i<11;i++){
		for (int ii=1;ii<11;ii++){
			tab[i][ii] = i*ii;
			
		}
	}
	
	while (x != 0 && y !=0){
	
	for (int i=1;i<11;i++){
		for (int ii=1;ii<11;ii++){
			cout << tab[i][ii] << "\t";
		}
		cout << endl;
	}
	
	cout << "Aby zakonczyc program podaj liczbe 0 jako x lub y\n";
	cout << "Podaj wspolzedne liczby ktora chcesz zmienic, podaj x:";
	cin >> x;
	cout << "Podaj y:";
	cin >> y;
	cout << "Zmienic na:";
	cin >> z;
	
	tab[y][x] = z;
	system("cls");
	}
	
	return 0;
}

> Back