Creative Commons License Foxbond's Repo

/**(c) 2016 Michał (Foxbond) Chraniuk */
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>

int main() {
	
	int tab[256];
	int c;

	for (int i = 0;i < 256;i++) {
		tab[i] = 0;
	}

	FILE *we = fopen("we.txt", "r");
	FILE *wy = fopen("wy.txt", "w");

	if (we == NULL) {
		printf("Nie udalo sie otworzyc pliku wejsciowego!");
		return 0;
	}

	if (wy == NULL) {
		printf("Nie udalo sie otworzyc/utworzyc pliku wyjsciowego!");
		return 0;
	}

	while ((c = fgetc(we)) != EOF) {
		fputc(c, wy);
		tab[c]++;
	}

	//fputc((int)'\n', wy);
	fputs("\nWystapienia poszczegolnych znakow:\n", wy);
	for (int i = 0;i < 256;i++) {
		if (tab[i] != 0) {
			fprintf(wy, "%c: %d\n", i, tab[i]);
		}
	}

	fclose(we);
	fclose(wy);

	return 0;
}

> Back