Creative Commons License Foxbond's Repo

/**(c) 2016 Michał (Foxbond) Chraniuk */
#include <stdio.h>

int tab[10][10];

void uzup()
{
   int i,j;
   for(i=0;i<10;i++)
     {
         for(j=0;j<10;j++)
         {
             tab[i][j]=3;
         }
     }
}

void nieb(int i, int j)
{
   int x,y;
   for(x=i+1;x<10;x++)
   {
       if(tab[x][j]==0)
       {
       break;
       }
       else
       tab[x][j]=2;
   }
   for(x=i-1;x>=0;x--)
   {
       if(tab[x][j]==0)
       {
       break;
       }
       else
       tab[x][j]=2;
   }
   for(y=j+1;y<10;y++)
   {
       if(tab[i][y]==0)
       {
       break;
       }
       else
       tab[i][y]=2;
   }
   for(y=j-1;y>=0;y--)
   {
       if(tab[i][y]==0)
       {
       break;
       }
       else
       tab[i][y]=2;
   }
   for(x=i+1,y=j+1;x<10,y<10;x++,y++)
   {
       if(tab[x][y]==0)
       {
       break;
       }
       else
       tab[x][y]=2;
   }
   for(x=i+1,y=j-1;x<10,y>=0;x++,y--)
   {
       if(tab[x][y]==0)
       {
       break;
       }
       else
       tab[x][y]=2;
   }
   for(x=i-1,y=j+1;x>=0,y<10;x--,y++)
   {
       if(tab[x][y]==0)
       {
       break;
       }
       else
       tab[x][y]=2;
   }
   for(x=i-1,y=j-1;x>=0,y>=0;x--,y--)
   {
       if(tab[x][y]==0)
       {
       break;
       }
       else
       tab[x][y]=2;
   }
}

void rozmiesc()
{
   int i,j;
     for(i=0;i<10;i++)
     {
         for(j=0;j<10;j++)
         {
             if (tab[i][j]==3)
             {
                     tab[i][j]=1;
                     nieb(i,j);
                     break;
             }   
         }
         if (tab[i][j]==1)
         {
         	break;
				 }
         
     }
     pokaz();
     printf("\n");
     if(i!=10 && j!=10)
     rozmiesc();
}

void pokaz()
{
   int i,j;
   for(i=0;i<10;i++)
     {
         for(j=0;j<10;j++)
         {
             if (tab[i][j] == 0){
             	char d = 219;
             	printf("%c", d); continue;
						 }
						 
						 if (tab[i][j] == 3){
             	char d = 176;
             	printf("%c", d); continue;
						 }
						 printf("%d",tab[i][j]);
         }
         printf("\n");
     }
}

int main()
{
  int x,y;
  uzup();
  tab[1][1]=tab[1][7]=tab[2][1]=tab[2][7]=tab[3][7]=tab[5][4]=tab[6][5]=tab[7][5]=0;
  printf("Podaj rozmieszczenie 3 zawodnikow na planszy o wymiarach 10x10 pomijajac pola zajete\n(2,2)(2,8)(3,2)(3,8)(4,8)(6,5)(7,6)(8,6)\n");
	pokaz();
  printf("\nPodaj wspolrzedne pierwszego zawodnika\nx = ");
  scanf("%d", &x);
  printf("y = ");
  scanf("%d", &y);
  tab[x-1][y-1]=1;
  nieb(x-1,y-1);
  pokaz();
  printf("Podaj wspolrzedne drugiego zawodnika\nx = ");
  scanf("%d", &x);
  printf("y = ");
  scanf("%d", &y);
  tab[x-1][y-1]=1;
  nieb(x-1,y-1);
  pokaz();
  printf("Podaj wspolrzedne trzeciego zawodnika\nx = ");
  scanf("%d", &x);
  printf("y = ");
  scanf("%d", &y);
  tab[x-1][y-1]=1;
  nieb(x-1,y-1);
  pokaz();
  printf("\n");
  rozmiesc();
  printf("Ostateczna forma\n");
  pokaz();
  getch();
  return 0;
}

> Back