Creative Commons License Foxbond's Repo

/** (c) 2015 Michał (Foxbond) Chraniuk */
#include <stdio.h>

int main () {
		char opt;
		float a;
		
		do {
			 system("cls");
			 printf("Podaj liczbe (nieujemna):");
			 scanf("%f", &a);
	 } while (a<0);
		
		do {
	   system("cls");
		  printf("Z jakiej jednostki przeliczac?\n");
		  printf("1. Kilogram\t[kg]\n2. Gran\t\t[gr]\n3. Uncja\t[oz]\n4. Funt\t\t[lb]\n5. Cetnar\t[cwt]\n");
		  opt = getch();
		
		}while(opt!='1' && opt!='2' && opt!='3' && opt!='4' && opt!='5');
		system("cls");
		switch (opt){
		  case '1':
			 			printf("Kilogram\t%f\t[kg]\n", (a));
			 			printf("Grain \t\t%f\t[gr]\n", (a/(65.79891/1000000)));
			 			printf("Uncja \t\t%f\t[oz]\n", (a/(0.0283495231)));
			 			printf("Funt \t\t%f\t[lb]\n", (a/(0.45359237)));
			 			printf("Cetnar \t\t%f\t[cwt]\n", (a/50.8));
	 		 break;
		  case '2':
			 			printf("Kilogram\t%f\t[kg]\n", (a*65.79891/1000000));
			 			printf("Grain \t\t%f\t[gr]\n", (a));
			 			printf("Uncja \t\t%f\t[oz]\n", ((a*65.79891/1000000)/(0.0283495)));
			 			printf("Funt \t\t%f\t[lb]\n", ((a*65.79891/1000000)/(0.45359237)));
			 			printf("Cetnar \t\t%f\t[cwt]\n", ((a*65.79891/1000000)/50.8));
	 		 break;
	 		 case '3':
			 			printf("Kilogram\t%f\t[kg]\n", (a*0.0283495));
			 			printf("Grain \t\t%f\t[gr]\n", ((a*0.0283495)/(65.79891/1000000)));
			 			printf("Uncja \t\t%f\t[oz]\n", (a));
			 			printf("Funt \t\t%f\t[lb]\n", ((a*0.0283495)/(0.45359237)));
			 			printf("Cetnar \t\t%f\t[cwt]\n", ((a*0.0283495)/50.8));
	 		 break;
	 		 case '4':
			 			printf("Kilogram\t%f\t[kg]\n", ((a*0.45359237)));
			 			printf("Grain \t\t%f\t[gr]\n", ((a*0.45359237)/(65.79891/1000000)));
			 			printf("Uncja \t\t%f\t[oz]\n", ((a*0.45359237)/(0.0283495)));
			 			printf("Funt \t\t%f\t[lb]\n", (a));
			 			printf("Cetnar \t\t%f\t[cwt]\n", ((a*0.45359237)/50.8));
	 		 break;
	 		 case '5':
			 			printf("Kilogram\t%f\t[kg]\n", ((a*50.8)));
			 			printf("Grain \t\t%f\t[gr]\n", ((a*50.8)/(65.79891/1000000)));
			 			printf("Uncja \t\t%f\t[oz]\n", ((a*50.8)/(0.0283495)));
			 			printf("Funt \t\t%f\t[lb]\n", ((a*50.8)/(0.45359237)));
			 			printf("Cetnar \t\t%f\t[cwt]\n", (a));
	 		 break;
			 			
		}
		system("PAUSE");
		return 0;
}

> Back