Creative Commons License Foxbond's Repo

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>

typedef struct elem {
	char zgloszenie[20];
	char zglaszajacy[20];
	struct elem *next;
}elem;

int main()
{

	int a;
	elem *pierwszy = NULL;

	do {
		printf("Menu: \n1 Dodaj osobe \n2.Wczytaj osobe \n3.Pokaz kolejke \0. Wyjscie");
		scanf("%d", &a);
		switch (a)
		{
		case 1:
			printf("1. Dodaj zgloszenie\n: ");
			elem *nowy = (elem*)malloc(sizeof(elem));
			scanf("%s", &nowy->zgloszenie);
			printf("\n Kto sie zglosil?: ");

			scanf("%s", &nowy->zglaszajacy);
			nowy->next = NULL;
			char litera;
			do {
				printf("\nVIP? (y/n): ");
				litera = getch();
			} while (!(litera == 'y' || litera == 'Y' || litera == 'n' || litera == 'N'));

			if (pierwszy == NULL) {
				pierwszy = nowy;
			}
			else {
				if (litera == 'y')
				{
					nowy->next = pierwszy;
					pierwszy = nowy;
				}
				else
				{
					elem *pom = pierwszy;
					while(1)
					{
						if (pom->next != NULL)
						{
							pom = pom->next;
						}
						else
						{
							pom->next = nowy;
							break;
						}
					}
				}

				printf("\nDodano do kolejki!");
				getch();

				break;
		case 2:
			if (pierwszy == NULL) {
				printf(" pusto!");
			}
			else {
				printf("Zgloszenie:\n%s\nZglaszajacy: %s\n", pierwszy->zgloszenie, pierwszy->zglaszajacy);
				pierwszy = pierwszy->next;
			}
			getch();
			break;
		case 3:
			if (pierwszy == NULL) {
				printf("pusto");
			}
			else {
				printf("Zgloszenie          Zglaszajacy\n");
				elem *pom = pierwszy;
				while(1) {
					printf("%s          %s\n", pom->zgloszenie, pom->zglaszajacy);
					if (pom->next != NULL) {
						pom = pom->next;
					}
					else {
						break;
					}
				}
			}
			getch();
			break;
			}
		}
	} while (a = '0');

	return 0;
}

> Back