Creative Commons License Foxbond's Repo

/**(c) 5 Michał (Foxbond) Chraniuk */
#include <stdio.h>

void cls(void) { system("cls"); }

typedef struct zgloszenie{
  char zgloszenie[40];
  char zglaszajacy[40];
  struct zgloszenie *next;
}zgloszenie;

int main (){
		
		char opt;
		zgloszenie *q = NULL;
		
		do {
			 cls();
			 printf("Witaj w systemie zgloszen\n\nWybierz zadana operacje:\n1. Dodaj zgloszenie\n2. Pobierz zgloszenie\n3. Wyswietl zgloszenia\n0. Wyjscie\n");
			 opt = getch();
		  cls();
		  if (opt == '1'){
			 		zgloszenie *buf = (zgloszenie*)malloc(sizeof(zgloszenie));
			 		printf("1. Dodawanie zgloszenia\nZgloszenie: ");
			 		fflush(stdin);
			 		scanf("%s", &buf->zgloszenie);
			 		printf("\nZglaszajacy: ");
			 		fflush(stdin);
		 		 scanf("%s", &buf->zglaszajacy);
			 		buf->next=NULL;
			 		char temp;
			 		do {
						 printf("\nStatus VIP? (y/n): ");
						 temp = getch();
						 if (temp == 'Y') temp = 'y';
						 if (temp == 'N') temp = 'n';
				 } while (temp != 'y' && temp != 'n');
			 		
			 		if (q == NULL){
						 q = buf;
				 }else{
						 if (temp == 'y'){
						  buf->next = q;
						  q=buf;
				   }else {
				 			 zgloszenie *pointer = q;
				 			 for (;;){
									 if (pointer->next != NULL){
									  pointer = pointer->next;		
									 }else{
									 		pointer->next = buf;
									  break;	 
									 }
							 }		
		  	  }
				 }
			 		
			 		printf("\nDodano do kolejki!");
			 		getch();
		  }else if (opt == '2'){
			 		if (q == NULL){
						 printf("Kolejka jest pusta!");
				 }else{
						 printf("Pobrane zgloszenie:\n%s\nZglaszajacy: %s\n", q->zgloszenie, q->zglaszajacy);
						 q = q->next;
				 }
     getch();
		  }else if (opt == '3'){
			 		if (q == NULL){
						 printf("Kolejka jest pusta!");
				 }else{
						 printf("Zgloszenie\t|\tZglaszajacy\n");
						 zgloszenie *pointer = q;
				 			 for (;;){
							   printf("%s\t\t|\t\t%s\n", pointer->zgloszenie, pointer->zglaszajacy);
									 if (pointer->next != NULL){
									  pointer = pointer->next;		
									 }else{
									  break;	 
									 }
							 }
				 }
     getch();
		  }
		
		}while(opt != '0');
		
		return 0;
}

> Back