Creative Commons License Foxbond's Repo

/** (c) 2016 Michał (Foxbond) Chraniuk */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>


void cls() {
	system("cls");
}

int main() {

	FILE *we, *wy;
	we = wy = NULL;
	char filename[50];
	char c;
	
	do {
		cls();
		printf("1. Podaj nazwe pliku wejsciowego: ");
		scanf("%s", &filename);
		we = fopen(filename, "r");
	} while (we == NULL);

	do {
		cls();
		printf("2. Podaj nazwe pliku wyjsciowego: ");
		scanf("%s", &filename);
		wy = fopen(filename, "w");
	} while (wy == NULL);


	while ((c = fgetc(we)) != EOF) {
		if (c > 47 && c < 58) {//cyfra
			c = 105 - c;//nr ostatniego - nr obecnego + nr pierwszego
		}
		else if (c > 64 && c < 91) {//duża
			c = 155 - c;
		}
		else if (c > 96 && c < 123) {//mała
			c = 219 - c;
		}
		
		fputc(c, wy);
	}

	return 0;
}

> Back