Creative Commons License Foxbond's Repo

/**(c) 2016 Michał (Foxbond) Chraniuk */
#include <stdio.h>

int getSize(void) {
	int size;
	printf("Podaj rozmiar x jaki mam ci przedstawic = ");
	scanf("%d", &size);
	return size;
}


int** createArray(int size) {
	int **tab;
	tab = (int**)malloc(size*size*sizeof(int));

	for (int i = 0; i < size; i++) {
		tab[i] = (int*)malloc(size*sizeof(int));
	}

	return tab;
}

void fillArray(int** tab, int size) {

	int i, j;
	for (i = 0; i<size; i++)
	{
		for (j = 0; j<size; j++)
		{
			if (i == 0 || i == size - 1 || j == 0 || j == size - 1 || i == j || j == size - 1 - i)
				tab[i][j] = j + 1;
				//printf("%d\t", j + 1);
			if (i != j && i != 0 && i != size - 1 && j != 0 && j != size - 1 && j != size - 1 - i)
				tab[i][j] = 0;
				//printf("\t");
				
		}
		//printf("\n");
	}
}

void printArray(int** tab, int size) {
	int i, j;
	for (i = 0; i<size; i++)
	{
		for (j = 0; j<size; j++)
		{
			if (tab[i][j] == 0) {
				printf("\t");
			}
			else {
				printf("%d\t", tab[i][j]);
			}

		}
		printf("\n");
	}
}

void cls(void) {
	system("cls");
}


int main()
{
	int size = getSize();

	int** tab;
	tab = createArray(size);

	fillArray(tab, size);

	cls();
	printArray(tab, size);

	getch();
	return 0;
}

> Back