Creative Commons License Foxbond's Repo

/** (c) 2015 Michał (Foxbond) Chraniuk */
#include <stdio.h>

int main () {
	
	int dec,reszta,i,temp;
	int wynik[20];
	char help[] = "ABCDEF";
	char koniec; 
	do {
	  	i=0;
	  	do {
		  system("cls");
	  	  printf("Podaj liczbe dziesietna calkowita nieujemna: ");
	    temp = scanf (" %d", &dec);
	    while (!feof(stdin) && fgetc(stdin) != '\n');
	  } while (dec < 0 || temp != 1);
	  system("cls");
	  printf("%d(dec) => ", dec);
	  	while (dec > 0){
		  reszta=dec%16;
      dec = dec/16;
      wynik[i++] = reszta;
    }
    if (i==0){
		  printf("0");
    }else{
      --i;
		  while (i>=0){
		  	 if (wynik[i] > 9){
			 	 printf("%c", help[wynik[i]-10]);
       }else{
	 		   printf("%d", wynik[i]);
			 }
			 --i;
      }
    }
	  	
	  	printf("\nNacisnij 1 aby ponowic, dowolny klawisz na klawiaturze aby wyjsc\n");
	  	koniec = getch();
	} while (koniec=='1');
	
	
	return 0;
}

> Back